SZTUKA W SAMO POŁUDNIE! WARSZTATY DLA SENIORÓW
Temat: Punktujemy!

Sztuka w samo południe  to cykl spotkań organizowanych przez Galerię Miejską bwa w Bydgoszczy, poświęconych sztuce i szeroko rozumianej kulturze, adresowanych do osób w wieku 60+. W ramach spotkań proponujemy dyskusje o sztuce współczesnej oraz działania twórcze, które rozwijają procesy poznawcze, doskonaląc sprawność manualną poprzez poznawanie różnych technik i form plastycznych.
 
Nasza koleżanka Joanna Truszkowska poprowadziła warsztaty z punktowania – konserwatorskiego uzupełniania ubytków warstwy malarskiej. Spotkanie odbyło się 04 marca w galerii bwa w Bydgoszczy.
 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na stronie:
 
  

© NCP.art
Oprac. Joanna Truszkowska, Aleksander Melech
Fot. Joanna Truszkowska