NCP.art

computer3
pngaaa.com-92298

Muzeum im. Bolesława Biegasa w Warszawie  

9 stycznia – 5 lutego 2024

Kurator: Inga Kopciewicz

Producent wystawy: Marta Kardas

Przygotowanie konserwatorskie obiektów: Pracownia Analiz i Konserwacji Dzieł Sztuki NCP.Art – Agnieszka Markowska, Zofia Seyda, Joanna Truszkowska 

projekt zaproszenia i plakatu: Asia Bagnucka

Partnerzy:

Bydgoskie Centrum Sztuki, Fundacja Take Care, Pracownia Analiz i Konserwacji Dzieł Sztuki NCP.Art, Muzeum im. Bolesława Biegasa w Warszawie, Sopocki Dom Aukcyjny

     

Partner medialny: