NCP.art

computer3
pngaaa.com-92298

POWROTY

Szwajcarska kolekcja Zbigniewa Mikulskiego

Zamek Książąt Głogowskich w Głogowie

aż do 11 sierpnia 2024

O nas

NCP Art jest miejscem zajmującym się w szerokim ujęciu dziełami sztuki. Nasza główna działalność koncentruje się wokół Pracowni Analiz i Konserwacji Dzieł Sztuki.

Specjalizujemy się w wykonywaniu analiz nieniszczących i konserwacji dzieł malarstwa sztalugowego i rzeźby oraz przeprowadzaniu analiz dzieł w zakresie historii sztuki i ekspertyz potwierdzających autentyczność.

Naszym autorskim projektem jest Dossier Utworu będące zebraną kompleksową dokumentacją dzieła sztuki. Przykład Dossier znajduje się w zakładce Realizacje.

Inga Kopciewicz

Inga Kopciewicz

Kustosz - Historyk sztuki

Absolwentka kierunku historia sztuki sakralnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). W latach 1995-2021 pracownik merytoryczny Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (kolejne stopnie zawodowe: asystent, starszy asystent, adiunkt, kustosz, kierownik Działu Sztuki, zastępca dyrektora ds. zbiorów). Kuratorka i współkuratorka ponad 60 wystaw z zakresu sztuki przełomu XIX i XX w. oraz współczesnej, prezentowanych w muzeach i galeriach w Polsce oraz za granicą. Autorka i współautorka niemal 40 publikacji poświęconych sztuce: opracowań popularnonaukowych, katalogów i informatorów wystaw oraz artykułów. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Nagrodzona odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medalem Prezydenta Miasta za pracę na rzecz Bydgoszczy.

Aleksander Melech

Aleksander Melech

Administrator - Historyk sztuki

Absolwent Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Mikrobiolog i historyk sztuki. Specjalizuje się w badaniach i analizie składu pierwiastkowego pigmentów. Współtwórca projektu autorskiego NCP Poland - Dossier Utworu. Współpracuje z Bydgoskim Centrum Sztuki oraz z bydgoskim oddziałem Sopockiego Domu Aukcyjnego.

Zofia Seyda

Zofia Seyda

Kierownik zespołu konserwatorów

Ukończyła Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu o specjalności malarstwo sztalugowe i rzeźba polichromowana z dodatkową specjalizacją konserwacji sztuki nowoczesnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w konserwacji i restauracji zabytków. Prowadziła prace przy dziełach znanych artystów malarstwa sztalugowego, brała udział w pracach konserwatorskich w ważnych obiektach architektonicznych m.in. przy odkryciu i konserwacji gotyckich malowideł ściennych w bydgoskiej Katedrze, oraz wykonała pełną samodzielną konserwację prospektu organowego w bydgoskim Sacré Coeur. Zawodowo związana z Bydgoskim Centrum Sztuki oraz z bydgoskim oddziałem Sopockiego Domu Aukcyjnego.

Agnieszka Markowska

Agnieszka Markowska

Konserwator

Ukończyła Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu o specjalności malarstwo sztalugowe i rzeźba polichromowana. Posiada wieloletnie doświadczenie w konserwacji i restauracji zabytków. Prowadziła prace przy dziełach znanych artystów malarstwa sztalugowego i ściennego, brała udział w pracach konserwatorskich i badawczych w ważnych  obiektach architektonicznych m.in odkrycie i konserwacja polichromii i w DPS w Trzebiechowie projektu Henry'ego Van de Velde. Jest współautorką książki Kwiaty secesji, wydanej przez wydawnictwo Margrafsen, oraz publikacji i artykułów dla Bydgoskiego Centrum Sztuki, z którym współpracuje. Zawodowo związana z bydgoskim oddziałem Sopockiego Domu Aukcyjnego.

Joanna Truszkowska

Joanna Truszkowska

Konserwator

Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki ze specjalizacją konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej. W trakcie studiów odbyła pięciomiesięczny staż w Ankonie (Włochy). Pracowała tam przy konserwacji malarstwa ściennego w Pałacu Jona w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci (2004). Od 2008 do 2022 r. pracownik Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w Dziale Konserwacji Muzealiów na stanowisku starszego konserwatora. Zajmowała się przede wszystkim konserwacją obiektów malarstwa  dawnego, współczesnego (m.in. autorstwa D. Chodowieckiego,  L. Sobockiego, J. Tarasina, P. Potworowskiego, J. Cybisa, T. Brzozowskiego, H. Żuławskiej), etnograficznego i rzeźby polichromowanej, dodatkowo prowadziła  profilaktykę muzealiów papierowych. Realizowała projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący konserwacji zachowawczej zespołu prac na papierze autorstwa Leona Wyczółkowskiego.