NCP.art

computer3
pngaaa.com-92298

POWROTY

Szwajcarska kolekcja Zbigniewa Mikulskiego

Zamek Książąt Głogowskich w Głogowie

aż do 11 sierpnia 2024

Technologia

Dysponujemy kompleksowo wyposażoną pracownią badawczo-konserwatorską i bogatym księgozbiorem literatury specjalistycznej.
Do dyspozycji nasi konserwatorzy mają spektrometr XRF, mikroskopy, specjalistyczny sprzęt do wykonywania zdjęć w świetle UV i IR, profesjonalne urządzenia do radiografii cyfrowej skaner 3D, drukarkę 3D, pełnowymiarowe stoły niskociśnieniowe.

Wykorzystuje zjawisko fluorescencji rentgenowskiej. Stosowana jest do wykonywania szczegółowych analiz składu pierwiastkowego pigmentów warstwy malarskiej i podobrazia. Pozwalają one m.in. na datowanie czasu powstania dzieła sztuki na podstawie wykrytych tzw. pigmentów datujących oraz potwierdzić jego autentyczność.

 

Pozwala ocenić zmiany wprowadzone do obrazu w trakcie jego tworzenia przez samego autora oraz późniejsze ingerencje konserwatorskie. Daje również wiele informacji na temat użytych materiałów zarówno w procesie twórczym jak i późniejszym podczas ingerencji i prac konserwatorskich.

 

Pozwalają na wykonywanie modeli trójwymiarowych restaurowanych obiektów a następnie wydruk elementów celem uzupełnienia ubytków.

Pozwala na dogłębne przeanalizowanie budowy, techniki i technologii dzieła, określenie przyczyn ewentualnych powstałych zniszczeń oraz określenie zakresu i metod ingerencji w dzieło.

Wykorzystywana do określenia stanu zachowania obiektu, wykorzystanych przez autora technik, określenia wcześniejszych przemalowań autorskich i ingerencji konserwatorskich.